Rudnici – jame

crvene stijene - rudnici boksita jajce

CRVENE STIJENE

Godine 1983. otvoren je podzemni kop na lokalitetu Crvene Stijene koji radi i danas.

Više

bespelj - rudnici boksita jajce

BEŠPELJ

Prve količine boksita 1958. godine eksploatirane su na lokalitetu Bešpelj.

Više

POLJANE

1969. godine na lokalitetu Poljane otvoren je pogon koji radi i danas.

Više

KAMENOLOMI

Kamenom iz naše stijene gradite za vječnost

Koncesija za dva eksploatacijska polja kamena. Kamenolom Crvene stijene i kamenolom Poljane.

Saznaj više

Kamenolomi - Rudnici Boksita Jajce